Rijnhaven

In, op en langs de Rijnhaven met zijn historische kades, industriële monumenten en fraaie vergezichten, komt een nieuw stuk stadscentrum. Hoogbouw grenst straks aan een stadspark dat een groot deel van het huidige havenbekken inneemt.

Een park dat deels drijft in de haven met een permanent stadsstrand. Waar het water op veel verschillende manieren kan worden ervaren. Een stuk stad langs de belangrijke verkeersroute van Zuidplein naar Hofplein. Goed bereikbaar met het openbaar vervoer en de fiets en met prettige voorzieningen om te werken, te ondernemen en te recreëren. Maar ook met diverse woonmogelijkheden. Kortom: een uitbreiding van het Rotterdamse stadscentrum op de zuidoever. Aan het water en voor iedereen. Waar je straks geniet van een park, strand en de rivier tegen de achtergrond van de Rotterdamse skyline.

De nieuwe Rijnhaven weer een stap dichterbij!

Er komt geld beschikbaar voor de eerste werkzaamheden zoals het baggeren en dempen van een deel van de haven. Dit heeft de raad op 26 november 2020 besloten. De uitvoering van het plan voor de Rijnhaven zet hierdoor een stap voorwaarts.

Met dit besluit kan in het voorjaar het baggeren beginnen. Het gaat om wateroppervlak van 7 hectare. Dit is ongeveer één derde deel van het havenbekken. In het 3e en 4e kwartaal van 2021 wordt een deel van de haven gedempt waarna er zand wordt gestort. Het zand heeft 2 tot 2,5 jaar nodig om stevig genoeg te zijn. Er wordt bekeken hoe het gebied in de tussentijd zal worden gebruikt, eventueel met een tijdelijke herinrichting.

Op 2 december 2020 maakte de Gemeente Rotterdam de herontwikkeling Codrico Fabrieksterrein aan de Rijnhaven bekend en het Maritiem Centrum in het midden van de Rijnhaven.

Groot drijvend park in de Rijnhaven

Om de herontwikkeling van de Rijnhaven voor elkaar te krijgen wordt één derde deel van het water in de Rijnhaven gedempt om plaats te maken voor groen. Het grootste deel zal bestaan uit een 18 hectare groot drijvend park. Ondertussen blijft de Rijnhaven het karakter van een haven houden met kades en vergezichten over het water. Naast drijvende parkdelen komen er verbindingen met steigers, waardoor meer gebruikt kan worden gemaakt van het water. Ook de kades langs de Wilhelminapier krijgen extra groen, waardoor er een onafgebroken wandelpad rond de Rijnhaven ontstaat.

Groot drijvend park in de Rijnhaven

Om de herontwikkeling van de Rijnhaven voor elkaar te krijgen wordt één derde deel van het water in de Rijnhaven gedempt om plaats te maken voor groen. Het grootste deel zal bestaan uit een 18 hectare groot drijvend park. Ondertussen blijft de Rijnhaven het karakter van een haven houden met kades en vergezichten over het water. Naast drijvende parkdelen komen er verbindingen met steigers, waardoor meer gebruikt kan worden gemaakt van het water. Ook de kades langs de Wilhelminapier krijgen extra groen, waardoor er een onafgebroken wandelpad rond de Rijnhaven ontstaat.

Tussen de metrohaltes Wilhelminaplein en Rijnhaven en langs de stadsboulevard Posthumalaan verrijst een nieuw stuk stad: Skyline Posthumalaan. Het is een nieuwe toevoeging in de indrukwekkende Rotterdamse skyline. De hoogte wisselt, maar soms gaan de torens wel 200 meter de hoogte in met uitzicht over het park, de Rijnhaven en ver daarbuiten. De bebouwing, bestaande uit 3 blokken, verbindt als een soort ‘passtuk’ de Wilhelminapier en de Kop van Zuid met Afrikaanderwijk en Katendrecht.

Hoogbouw

In het gebied is straks ook ruimte voor hoogbouw met 2.000 tot 2.500 woningen, waaronder sociale huur, middeldure woningen en koopwoningen. In de plinten wordt ruimte gereserveerd voor kleinschalige bedrijvigheid en horeca.

Tussen de metrohaltes Wilhelminaplein en Rijnhaven en langs de stadsboulevard Posthumalaan verrijst een nieuw stuk stad: Skyline Posthumalaan. Het is een nieuwe toevoeging in de indrukwekkende Rotterdamse skyline. De hoogte wisselt, maar soms gaan de torens wel 200 meter de hoogte in met uitzicht over het park, de Rijnhaven en ver daarbuiten. De bebouwing, bestaande uit 3 blokken, verbindt als een soort ‘passtuk’ de Wilhelminapier en de Kop van Zuid met Afrikaanderwijk en Katendrecht.

Stadsstrand

Naast het Rijnavenpark komt er een ook stadsstrand. Er wordt nog onderzocht of zwemmen hierbij ook mogelijk is of dat het alleen pootjebaden vanaf het strand wordt. Dit is afhankelijk van het getij en de waterkwaliteit.

Masterplan en planning uitvoering

In het Masterplan staan de belangrijkste uitgangspunten voor de ontwikkeling van de Rijnhaven vast. In de volgende fase worden er milieuonderzoeken gedaan en komt er een stedenbouwkundigen landschappelijk plan. Daarna kan de gemeente het plan verder uitwerken en kunnen marktpartijen het stokje overnemen en gaan bouwen.

In 2020 worden de eerste voorbereidingen getroffen voor het dempen van de Rijnhaven. De verwachting is dat daar in de zomer van 2020 mee begonnen kan worden.

De eerste zichtbare verandering in de Rijnhaven is in september 2020 te zien. Dan komt het Floating Office van het mondiale Global Center on Adaptation (GCA) van de Verenigde Naties. Het drijvende gebouw is gemaakt van hout en krijgt een restaurant met buitenterras en een drijvend zwembad.

Zie hier het Masterplan Rijnhaven link (pdf)

Dit Masterplan Rijnhaven is opgesteld door team Rijnhaven, dienst Stadsontwikkeling van de Gemeente Rotterdam in samenwerking met Barcode Architecten, BGSV en Robbert de Koning Landschapsarchitect.